ruimte voor kleiner bouwen

Wie aan een Tiny House denkt, heeft vaak een beeld van een rijdend huisje of een omgebouwde bestelwagen voor ogen. Dat zijn inderdaad Tiny Houses, maar zeker niet de enige vorm van ‘compact bouwen en wonen’. De “Tiny Houses on wheels” en VANlife zijn in eerste instantie Noord-Amerikaanse fenomenen maar vormen slechts een klein deel van het brede scala aan creaties die compact wonen mogelijk maken.

In Vlaanderen is de ruimte en haar ‘ordening’ van een heel andere aard dan de meeste landen of regio’s. Een Vlaamse organisatie om Tiny Houses, en dus compact leven, te promoten, vertaalt dit thema dan ook naar de Vlaamse context.

De definitie van een Tiny House kan heel breed zijn. Wij kiezen ervoor om elk verblijf waar op een kwalitatieve manier kan geleefd worden, voorzien van alle comfort en installaties, met een oppervlakte tot 50m2, een Tiny House te noemen. We kiezen er bewust voor om geen ondergrens te bepalen, maar de wetgever doet dat in bepaalde gevallen wel.

Hoop doet leven….

Steeds vaker bereiken ons berichten over gemeenten die bereid zijn om een oplossing te zoeken voor het probleem van de...

Lees meer

Wat doen wij?

Beleid voeren & maatschappelijk draagvlak creëeren

Zonder maatschappelijk draagvlak is het heel moeilijk om aan beleidsbeïnvloeding te doen. Daarom trachten we dit draagvlak te verbreden en ook aan te tonen. 

Opzetten van proefprojecten

Leden van Tiny Houses.Vlaanderen kunnen samen met ons een proefproject opzetten, en ook experimenten binnen cohousing projecten.

Ondersteuning en dienstverlening aan bouwers en bewoners

De vragen, drempels en praktische bezwaren bij het kiezen voor compact bouwen en wonen brengen wij samen en spelen we door naar aangewezen diensten en dienstverleners.

Educatie & Uitwisselen van kennis

We willen zoveel mogelijk mensen betrekken uit de bredere context waarin Tiny Houses passen: architecten, professionele bouwers, designers, organisaties, … 

Communicatie, events & netwerken

Naast het organiseren van Tiny Tuesday of Tiny Thursday meet-ups, organiseren we ook allerlei vormen van ontmoetingen om het netwerk te versterken.

focus op duurzaamheid

 De ecologische transitie en de sociale rechtvaardigheid die nodig is om iedereen aan waardig wonen te laten toekomen is de basis waarvan we vertrekken.

Blijf op de hoogte, abonneer op onze nieuwsbrief.

Met respect voor de natuur en de menselijke ecosystemen wil Tinyhouses Vlaanderen vzw het bouwen aan nieuwe woonvormen faciliteren. Centraal hierbij staat het wettelijk kader en infrastructurele vereisten voor de individuele en/of gemeenschappelijke woonvormen. 

Abonneer gratis op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van updates op deze site. (P.S. Wij spammen niet).

Dankjewel!

Abonneer gratis op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van updates op deze site. (P.S. Wij spammen niet).

Dankjewel!