Tiny wonen in Landbouwgebied, een Vlaamse case studie

apr 10, 2021 | Intern nieuws | 1 reactie

In Nederland loopt er, sinds 2019, een proefproject genaamd Nieuw Bos en Tiny Houses, een initiatief van het Instituut Maatschappelijke Innovatie en De Natuurverdubbelaars, in samenwerking met Staatsbosbeheer en Tiny House Nederland.

Het project wil een antwoord bieden aan 2 maatschappelijke uitdagingen:

  • het feit dat er jaarlijks meer dan 1000 ha (in NL) bos verdwijnt in ruil voor woonwijken, wegen en industrie;
  • de toenemende behoefte aan woningen voor eenpersoonshuishoudens zoals starters en ouderen.

Men wil met dit project bijdragen aan de klimaatdoelstellingen beschreven in het actieplan Bos en Hout en men wil starters en ouderen op een duurzame manier toegang geven tot kleiner wonen.

Tiny Houses zijn vanuit duurzaam perspectief interessant, de ecologische voetafdruk ervan is namelijk gering. Men ziet dus wel wat in de combinatie bosbouw en Tiny wonen. Deze combinatie kan vanuit financieel perspectief interessant zijn voor provincies, gemeentes of een grondeigenaar. Verder kunnen provincies en gemeenten uiteraard een belangrijke rol spelen in het faciliteren van deze ontwikkeling, in termen van ruimtelijke bestemming en vergunningverlening.

In het testlab Nieuw Bos en Tiny Houses worden bijeenkomsten georganiseerd waarbij verschillende gemeenten en provincies gezamenlijk lastige vraagstukken oplossen omtrent wetgeving. Daarnaast wordt er per gemeente of provincie gezocht naar één of meerdere locaties waar de combinatie bos en tiny houses tot toegevoegde maatschappelijke waarde leidt. Locatie, business model en regelgeving worden bekeken, met aandacht voor ecologie en klimaat gunstigheid.

Meer info hierover kan je vinden in dit document.

Vlaams proefproject Tiny Housing & Duurzame Landbouw

In Vlaanderen is een legaal plekje vinden voor je Tiny House momenteel nog een zeer grote uitdaging. Daarnaast is de uitdaging om voor veel meer groen te zorgen in België ook zeer reëel. We zijn 1 van de minst groene gebieden van Europa.

In het kader van de transitie naar meer duurzame landbouw (die vaak ook mens intensiever is) wil Tinyhouses Vlaanderen vzw de schouders zetten onder een Vlaams testproject, waarin we verkennen hoe een landbouw activiteit gekoppeld kan worden aan een Tiny House community. We denken hierbij mogelijk aan voedselbos projecten of andere vormen van permacultuur gecombineerd met Tiny Housing, die zowel gunstig zijn voor het klimaat als voor het groeiende ruimtelijke ordenings probleem omtrent Tiny Houses, alsook de voor velen afnemende toegankelijkheid van het bezitten van een woonst in Vlaanderen.

Oproep

Mensen die Tiny willen leven én actief (willen) zijn in duurzame vormen van landbouw, meld je aan indien je mee een rol wilt spelen in dit project. Provincies en gemeenten in Vlaanderen die dit bericht lezen zijn uiteraard meer dan welkom om hier mee over na te denken.

Hoe kan ik helpen?
Meld je aan om mee te doen of om op de hoogte te blijven
– Deel dit bericht.

Alvast bedankt,
Tinyhouses Vlaanderen

1 Reactie

  1. Raf somers

    Interesse om op de hoogte te blijven.

    Antwoord

Een reactie versturen

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *

Categorieën

Archief

Nieuwsbrief

Blijf op de hoogte, abonneer op onze nieuwsbrief.

Met respect voor de natuur en de menselijke ecosystemen wil Tinyhouses Vlaanderen vzw het bouwen aan nieuwe woonvormen faciliteren. Centraal hierbij staat het wettelijk kader en infrastructurele vereisten voor de individuele en/of gemeenschappelijke woonvormen. 

Abonneer gratis op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van updates op deze site. (P.S. Wij spammen niet).

Dankjewel!

Abonneer gratis op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van updates op deze site. (P.S. Wij spammen niet).

Dankjewel!