Onze missie

Met respect voor de natuur en de menselijke ecosystemen wil tinyhouses.vlaanderen vzw het bouwen aan nieuwe woonvormen faciliteren. Centraal hierbij staat het wettelijk kader en infrastructurele vereisten voor de individuele en/of gemeenschappelijke woonvormen. 

Onze Visie

Wat is een Tiny House?

Het is iedere wooneenheid die niet groter is dan 50m2 , al dan niet verplaatsbaar, en gebouwd op een energiezuinige en zo ecologisch mogelijke manier. Een Tiny House kan in diverse omgevingen gerealiseerd worden (platteland, stedelijk, metropool) , op verschillende soorten ondergrond (onderstellen, water, grond) en is bedoeld voor 1 of 2 personen om in te wonen (voornaamste verblijfplaats). Het is een (brand)veilige constructie en voorzien van het nodige werkende basiscomfort (zie wooncode). Verschillende units kunnen samen een gemeenschap vormen, bv. op een gedeeld terrein. En een gezin kan er voor kiezen om verschillende units samen te voegen tot een ‘gezinswoning’. In ieder geval is elke wooneenheid van het nodige sanitair voorzien, inclusief de aanvoer en afvoerpunten voor nutsvoorzieningen. Er zijn heel wat wettelijke en infrastructurele barrières die overwonnen moeten worden. Anderzijds mag de wetgever verwachten dat er een vorm van ‘kwaliteitsgarantie’ is over leefbaarheid en functies van een Tiny House.

 

Wat is Off grid wonen?

Een Tiny House kan ook gebouwd worden om ‘off grid’ te leven. Dat betekent dat de wooneenheid alle functies kan realiseren (zoals water toevoer, afvoer, koken en verwarmen) zonder aangesloten te zijn op enig netwerk of nutsvoorziening. Wettelijk kan je slechts heel zelden wonen zonder aansluiting op riolering, maar wel vaker zonder aansluiting op elektriciteitsnet of zelfs waternet. Ook voor gebruik van gas(flessen of tank) bestaat specifieke regelgeving. Eén van de doelen van deze organisatie is de afstemming van de wetgeving op deze nieuwe woonvorm.

 

Hoe willen de veranderingen realiseren?

De organisatie kiest ervoor om binnen de huidige systeemgrenzen aan verandering te werken. De verandering bestaat uit het wijzigen van de mogelijkheden om Tiny House als woonvorm mogelijk te maken. En om standaarden te ontwikkelen waaraan een Tiny House moet voldoen. De organisatie verwerpt geen andere woonvormen, noch verwerpt ze het maatschappelijk systeem waarbinnen ze verandering wil bewerkstelligen. Ze wil wel systemische verandering teweeg brengen, mede als gevolg van de keuze van mensen om voor een Tiny House te kiezen.

Blijf op de hoogte, abonneer op onze nieuwsbrief.

Met respect voor de natuur en de menselijke ecosystemen wil Tinyhouses Vlaanderen vzw het bouwen aan nieuwe woonvormen faciliteren. Centraal hierbij staat het wettelijk kader en infrastructurele vereisten voor de individuele en/of gemeenschappelijke woonvormen. 

Abonneer gratis op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van updates op deze site. (P.S. Wij spammen niet).

Dankjewel!

Abonneer gratis op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van updates op deze site. (P.S. Wij spammen niet).

Dankjewel!