Wat doen wij?

Beleid voeren & maatschappelijk draagvlak creëeren

Zonder maatschappelijk draagvlak is het moeilijk om aan beleidsbeïnvloeding te doen, en terecht.
Daarom is het belangrijk dat we dit draagvlak kunnen verbreden en ook aantonen. 

Daartoe zullen we campagnes opzetten en leden werven.

Maar ondertussen bouwen we nu al aan een netwerk van contacten met allerlei stakeholders, zoals middenveld organisaties, bepaalde beroepsgroepen en overheidsdiensten.

Ondersteuning en dienstverlening aan bouwers en bewoners

Er zijn heel wat drempels en praktische bezwaren bij het kiezen voor compact bouwen en wonen. Wij willen die vragen samen brengen en doorspelen naar de meest aangewezen diensten en dienstverleners.

Zo kan je met al je vragen over het bouwen van een Tiny House on Wheels terecht bij Arno Geunes van
Tiny House Belgium

 We plannen ook een overleg met diverse overheidsdiensten om onze organisatie voor te stellen en daarmee de communicatielijnen te openen.

Anderzijds zullen we op deze site heel wat informatie plaatsen over wettelijke voorschriften, mogelijkheden en onmogelijkheden tot wonen en soms wat technische informatie.

Er komt een apart luik over de financiële en economische aspecten van Tiny Houses.

Communicatie, events & netwerken

Naast het organiseren van Tiny Tuesday of Tiny Thursday meet-ups, organiseren we ook andere vormen van ontmoetingen om het netwerk te versterken.

Het is ook de bedoeling om, na de lancering van deze site, opnieuw een maandelijkse nieuwsbrief te maken voor iedereen die zich aanmeldt via het formulier ‘doe mee’.

Meld je hier aan voor onze nieuwsbrief:

Nieuwsbrief

Opzetten van proefprojecten

Leden van Tiny Houses.Vlaanderen kunnen samen met ons een proefproject opzetten. Maar ook experimenten binnen cohousing projecten.

De Tuin van Padua in Gent is daar een voorbeeld van. Ook het opzetten van een Tiny House community op een welbepaald terrein kan onderzocht worden. Stel uw vraag via het contactformulier.

Educatie & Uitwisselen van kennis

Heel wat individuen en organisaties zijn op één of andere manier bezig met Tiny Houses en compact bouwen & wonen. Daarom willen we zoveel mogelijk mensen betrekken uit de bredere context waarin dit thema past: architecten, professionele bouwers, 

designers, organisaties die werken rond alternatieve woonvormen. Zoals samenhuizen vzw en Labland vzw, waarmee we reeds contact hebben. Op termijn willen we ook studiereizen organiseren om goede voorbeelden in Europa te bestuderen als bron van inspiratie.

focus op duurzaamheid

De ecologische transitie en de sociale rechtvaardigheid die nodig is om iedereen aan waardig wonen te laten toekomen is de basis waarvan we vertrekken. Tiny Houses kunnen een (grote) rol spelen in de oplossingen die gevonden moeten worden. Tiny Houses zijn onderdeel van het anders leven, anders bouwen, anders wonen, anders met elkaar omgaan,  

anders met bronnen en materialen omgaan.
Elk van die aspecten willen we in de toekomst verder uitspitten en documenteren.

Concreet betekent dit dat sommige materialen, sommige bouwwijzen, sommige inplantingen, sommige gebruiken ‘duurzamer’ zijn dan andere. En dat we de meer duurzame keuzes willen promoten.

Blijf op de hoogte, abonneer op onze nieuwsbrief.

Met respect voor de natuur en de menselijke ecosystemen wil Tinyhouses Vlaanderen vzw het bouwen aan nieuwe woonvormen faciliteren. Centraal hierbij staat het wettelijk kader en infrastructurele vereisten voor de individuele en/of gemeenschappelijke woonvormen. 

Abonneer gratis op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van updates op deze site. (P.S. Wij spammen niet).

Dankjewel!

Abonneer gratis op onze nieuwsbrief om op de hoogte te blijven van updates op deze site. (P.S. Wij spammen niet).

Dankjewel!